Pro některé cesty do zahraničí potřebujete certifikát

Potřebujete-li certifikát, že jste HIV negativní (např. kvůli vízu do některých zemí), je možné ho získat pouze na CheckPointu v Domě světla Praze aktuálně za cenu 350 Kč. Ostatní naše pracoviště v současné době certifikáty nejsou schopny zprostředkovat. V regionech se zkuste obrátit na Zdravotní ústavy. Nejedná se již o bezplatnou službu, ale o službu placenou a na jméno (není anonymní).


Pokyny k certifikátu

Předtestovému poradci řekněte, že potřebujete certifikát do zahraniční (sdělte i do jaké země si přejete certifikát vystavit).
Budete muset předložit platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo pas. Váš test tak nebude anonymní!
Nezapomeňte si údaje na certifikátu zkontrolovat v okamžiku převzetí certifikátu.
V případě HIV pozitivity se certifikát nevydá.