Jak interpretovat výsledky testů...

Test na HIV informuje, zda člověk byl nebo nebyl infikován virem HIV. Podobně prokazujeme, zda byl člověk nakažen syfilis, hepatitidou typu B a C a koronavirem. Během testování se zjišťují protilátky, součásti viru (tzv. antigen) anebo obojí. V následujícím textu budeme hovořit o HIV a jiných pohlavně přenosných nákazách, pro něž jsou společné některé znaky. Testování na koronavirovou infekci věnujeme poslední část textu.
Protilátky se u námi testovaných pohlavně přenosných infekcí obvykle vytvářejí několik týdnů po nákaze. Ale až přibližně po 3 měsících od posledního rizikového chování lze laboratorním vyšetřením nákazu HIV a syfilis spolehlivě vyloučit. U hepatitid většinou také postačí doba 3 měsíců, ale s jistotou přichází výsledek až po 6 měsících od rizika. Do té doby nemusí být infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná, hovoříme o tzv. “imunologickém okénku”. V tomto období je ovšem infikovaná osoba nakažlivá. Při nechráněném sexuálním styku, při sdílení injekčních pomůcek a při darování krve představuje vysoké riziko pro své okolí.
Při testování se můžeme nejčastěji setkat s těmito druhy výsledků:


Negativní výsledek

Negativní výsledek testu znamená, že jste se nenakazili HIV (vyšetřujeme jak HIV-1, tak méně častý typ HIV-2), syfilis nebo hepatitidou B a C, ovšem pokud byl test proveden až s 3měsíčním odstupem po posledním rizikovém chování (u hepatitid až s 6měsíčním odstupem). V případě rychlotestu je negativní výsledek spolehlivý, a proto se nemusí ověřovat. Mějte ale na paměti, že:

  • Negativní výsledek neznamená, že se nemůžete nakazit v budoucnu.
  • Sdělení negativního výsledku by mělo být doprovázeno změnou chování (vyvarování se rizikového chování v budoucnu).
  • Váš negativní výsledek neznamená, že musí být negativní i váš sexuální partner/ka. Jakoukoli pohlavně přenosnou infekcí se lze nakazit i při jediném nechráněném sexuálním styku. Jindy spolu žijí páry rizikově několik let a k přenosu nákazy z HIV pozitivního partnera na druhého nedojde.
  • Jestliže Vás někdo chce přesvědčit o svém zdraví písemným výsledkem svého testu na HIV a případně jiné infekce, uvědomte si, že takový výsledek má jen omezenou časovou platnost. Člověk, který střídá sexuální partnery a nedodržuje zásady bezpečnějšího sexu, se během doby od provedení posledního testu mohl nakazit již několikrát!

 Reaktivní výsledek

Reaktivní výsledek rychlotestu ještě neznamená, že jste HIV pozitivní nebo máte syfilis či hepatitidu B a C. Rychlotest je pouze orientační vyšetření, přesto může reaktivní výsledek testovaného vyděsit. Reaktivní výsledek ale není to samé, co pozitivní výsledek. Testy nemusí reagovat pouze na HIV infekci, syfilis a hepatitidy, a proto se reaktivní výsledek může objevit i u lidí, kteří nejsou nakaženi. Reaktivní výsledek je ještě nutné ověřit potvrzujícím testem. Při něm je nezbytné odebrat žilní krev – u testu na HIV se pak posílá do Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS k povinnému tzv. konfirmačnímu vyšetření. Vyhodnocení vzorku trvá několik dní. Pouze na základě potvrzujícího testu se dá skutečně určit diagnóza HIV pozitivity. Dobrou zprávou je, že většina potvrzujících vyšetření, která následují po reaktivních testech, má negativní výsledek, což znamená, že testovaná osoba není infikována HIV.
V případě anonymního testování je důležité si pro výsledek přijít osobně v domluveném termínu. Pro všechny případy doporučujeme, abyste poradci poskytli kontakt, například Váš telefon nebo e-mail.

Je důležité, abyste do potvrzení konečného výsledku zabránili případnému šíření infekce, především prostřednictvím sexuálního styku:

  • Je vždy zapotřebí důsledně používat kondom (při styku do pochvy, konečníku i při orálním sexu).
  • Kromě spermatu a poševních tekutin se může virus HIV přenést krevní cestou (zejména sdílením injekčních jehel, stříkaček a roztoků při užívání drog) nebo mateřským mlékem při kojení. V této době byste neměli být dárci krve.
  • Pokud by se potvrdilo, že jste se nakazili infekcí přenášenou pohlavně, je žádoucí se to dozvědět co nejdříve, aby Vám mohla být poskytnuta kvalitní lékařská péče. Zvláště u infekce HIV, která je nevyléčitelná, se díky rychlému vývoji léků v současné době HIV pozitivní dožívají stejného věku jako lidé, kteří nejsou nakaženi.

Pozitivní výsledek

Pokud je onemocnění zachyceno včas, může se pacientovi dostat řádná léčebná péče, která vede k vyléčení anebo se v případě HIV infekce dostává onemocnění pod kontrolu. Lékař sdělující diagnózu by měl pacienta řádně poučit o důsledcích pozitivního nálezu, povinnosti chovat se bezpečně, aby byli druzí před nákazou chráněni, a měl nastínit další průběh léčby.

Pozitivní výsledek u HIV znamená nákazu virem HIV. AIDS je až poslední stádium HIV infekce, které je charakterizováno výrazným zhoršením imunity a přítomností tzv. oportunních infekcí a nádorů. Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě příslušného klinického vyšetření. U včasně diagnostikovaného a správně léčeného pacienta se AIDS s velkou pravděpodobností nemusí vůbec rozvinout. HIV pozitivní osoba by se měla pravidelně dostavovat k vyšetření do HIV centra a užívat řádně protivirové léky.

I v případě pozitivního výsledku na syfilis a hepatitidy je důležité zahájit léčbu. Nejprve jsou provedena další navazující vyšetření u specializovaného lékaře, která odhalí, v jaké fázi se onemocnění nachází. Při zanedbání včasné diagnózy, a tím i znemožnění případné léčby, se pacient vystavuje rozvoji závažných komplikací. Chronické onemocnění jater vede ke vzniku cirhózy a může končit úmrtím na hepatocelulární karcinom. Syfilis dokáže napodobit řadu různých onemocnění. V pozdních stádiích dochází k postižení centrální nervové soustavy a cévních stěn nebo kostí.

Pozitivní výsledek testů na choroby přenášené sexuální cestou neznamená automaticky pozitivitu sexuálních partnerů, s nimiž měl testovaný nechráněné styky. Přesto doporučujeme, aby tyto své partnery o nákaze informoval, aby i oni měli šanci se včasnou diagnostikou vyhnout zdravotním komplikacím.

Stálým HIV negativním partnerům (zejména mužům majícím sex s muži) doporučujeme pravidelné HIV testování, i když dodržují pravidla bezpečnějšího sexu.


COVID-19

U onemocnění COVID-19 trvá diagnostické okénko přibližně 14 dní. Při testování na infekci COVID-19 vyšetřujeme protilátky IgG, které vytváří tělo po setkání se s infekcí a které přetrvávají po prodělané infekci delší dobu. Pokud je výsledek na IgG protilátky pozitivní, s velkou pravděpodobností jste se dostali do kontaktu s koronavirem, a proto neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře. Pokud je výsledek negativní a máte příznaky akutního respiračního onemocnění, domluvte se na dalším postupu telefonicky s Vaším praktickým lékařem. Upozorňujeme, že námi prováděné testy nelze využít k potvrzení negativity pro cestování do zahraničí a nejedná se o vyšetření typu DNA – PCR.