KDY a PROČ jít na test?

Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří:

  • Trvale rizikové chování. V rámci poradenství lze alespoň doporučit, jak riziko snížit.
  • Nahodilé rizikové chování.
  • Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření společně (pokud ten druhý není bez sexuálních zkušeností) a musí si být jisti, že se alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.
  • Všechny pohlavní choroby a zejména pak infekce s vředovitými projevy (herpes, ulcerace na genitálu, gonokokové infekce, syfilis, chlamydie, mykoplazmata) velmi zvyšují riziko přenosu HIV infekce mezi sexuálními partnery.

Vhodné je provedení HIV testu nejdříve za 2 měsíce, nejlépe kydkoliv po 3 měsících od rizikového chování. Po tu dobu je potřeba se chovat bezpečně (sexuální styk pouze s kondomem nebo abstinence sexuálních kontaktů). Při použití rychlotestu je potřeba vždy dodržet dobu alespoň 3 měsíců od rizika. V případě použití rychlotestu doma si vždy ověřte v návodu, že se jedná o domácí test (v lékárnách jsou v prodeji rychlotesty, které ale nejsou určeny pro pouižítí laikem) a vždy dodržujte návod k použití testu.


Test na HIV - obecné informace

Testy na HIV nikdy nezjišťují přítomnost viru v těle, ale sledují výskyt určitých specifických bílkovin. Těmito bílkovinami jsou protilátky (mezinárodně označované Ab) a antigeny (Ag). Zjišťovat přímo přítomnost viru v těle (tzv. HIV PCR test) je sice také možné, ale toto vyšetření není určeno k diagnostice HIV infekce, je složité, zdlouhavé a drahé, proto se to běžně nedělá. Navíc není přesně stanoveno, kdy lze negativní výsledek takového testu považovat za dostatečně spolehlivý. Z toho vyplývají určitá omezení testů.

Antigeny se začnou v těle objevovat přibližně po třech týdnech od infekce. V této době začínají být detekovatelné testy. Asi o týden později tělo vytvoří tak velké množství protilátek, že antigeny již nejsou detekovatelné. Přibližně po šesti týdnech od infekce antigeny v těle začnou ubývat. Následně začínají být testem zjistitelné protilátky. Jednou vytvořené HIV protilátky nevymizí a lze je vždy testem odhalit. Test však již neumí zjistit, jak dlouhá doba od nákazy uplynula. Základní omezení testu: test by měl být proveden až po uplynutí tzv. imunologického okna. Délka imunologického okna závisí na typu testu (například u slinného testu je třeba dodržet tříměsíční interval), na momentálním zdravotním stavu testované osoby (například přítomnost žloutenky typu C nebo syfilidy či užívání některých léků (například kortikoidů, anabolik, některých antibiotik a onkologických léků) může imunologické reakce zpomalit) a dalších faktorech. Nedoporučujeme opakované testování kvůli jednomu potenciálnímu riziku, protože přispívá k nárůstu úzkosti a předčasný test uklidnění stejně nepřinese. Doporučujeme opakované pravidelné testování u osob ve vyšším riziku (například HIV negativní partneři HIV pozitivních osob, muži mající sex s muži), doporučený interval je vhodné prodiskutovat během poradenství.


V den testu....

Na test na HIV se nemusíte nijak zvlášť připravovat (před testem nevadí ani snídaně nebo menší oběd, apod.). Je dobré vypít dostatečné množství tekutin, sníží se riziko kolapsu při odběru. Musíte však mít minimálně dva měsíce od rizika, kvůli kterému se necháváte testovat.Před samotným odběrem s Vámi náš pracovník provede předtestové poradenství.


Předtestové poradenství

Se skládá z několika otázek, které se týkají rizika, kvůli kterému jste přišli a základního poučení. Pohovor s poradcem má objasnit motivaci klienta k testu, odhadnout míru rizika, případně radu, jak riziko v budoucnu snížit a také zjistit míru spolehlivosti negativního výsledku. V některých případech (zejména při nedodržení dostatečného intervalu od posledního rizika) je lepší test odložit. Na předtestový pohovor je možné se připravit v naší on-line aplikaci.


V rámci sdělování výsledků probíhá i potestové poradenství.

  • Pokud jste HIV-, není to tak, že Vám „mezi dveřmi“ někdo řekne „výsledek negativní, nashledanou“. Potestový pohovor v případě negativního výsledku především znamená připomenout jeho správnou interpretaci (například že negativita neznamená negativitu partnerů a že k nákaze nedošlo před 2-3 měsíci).
  • V případě pozitivního výsledku, který sděluje vždy lékař, jde především o sdělení základních informací o HIV, zvládnutí stresu klienta a odeslání na příslušné HIV centrum.
1.0