Výsledek testu HIV pozitivní

Pozitivní výsledek znamená nákazu virem HIV. AIDS je až poslední stádium HIV infekce, které je charakterizováno výrazným zhoršením imunity a přítomností tzv. oportunních infekcí a nádorů.

Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě příslušného klinického vyšetření.

Pokud je HIV pozitivní člověk diagnostikován včas, je sledován a léčen, tak má velkou šanci, že onemocnění AIDS se u něj během jeho života vůbec nerozvine.

Osoba s pozitivním výsledkem HIV testu je podrobně poučena o své diagnóze a o povinnosti chovat se tak, aby ostatní neohrožovala rizikem nákazy. HIV pozitivní osoba by se měla pravidelně dostavovat k vyšetření do tzv. AIDS centra a užívat řádně protivirové léky, pokud jí budou doporučeny.

U HIV pozitivních těhotných žen je zahájena profylaktická léčba, která dokáže snížit riziko přenosu infekce HIV na plod.

Pozitivní výsledek neznamená automaticky pozitivitu jeho sexuálních partnerů, s nimiž měl nechráněné styky. Přesto doporučujeme, aby tyto své partnery o nákaze informoval, aby i oni měli šanci se včasnou diagnostikou vyhnout zdravotním komplikacím. Stálým HIV negativním partnerům doporučujeme pravidelné HIV testování, i když dodržují pravidla bezpečnějšího sexu.

CSAP nove logo

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100

SANITKA

Dílky nové dotaci Hlavního města Prahy ve výši 70 000 Kč jsme schopni prozatím zabezpečit mobilní testování alespoň jednou měsíčně, ale pouze v Praze.


Vinohradská tržnice v Praze,
nedaleko klubů TERMAX, TerMIX a Factory
noc ze soboty 23. na neděli 24.3.
čas: 23:00 - 02:00 hod.
Pozor v neděli 25. března na změnu ze zimního na letní čas, 2:00 → 3:00 hod.

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY

Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.