Reaktivní výsledek

Reaktivní výsledek rychlotestu ještě neznamená, že jste HIV pozitivní

V mobilní ambulanci se u rychlotestu na HIV infekci můžeme setkat s reaktivním výsledkem, což může testovaného vyděsit. Reaktivní výsledek ale není to samé, co pozitivní výsledek. Rychlotesty nemusí reagovat pouze na HIV infekci, a proto se reaktivní výsledek může objevit i u lidí, kteří nejsou nakaženi HIV. Reaktivní výsledek je ještě nutné ověřit potvrzujícím testem, který provede Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Pouze na základě potvrzujícího testu se dá skutečně určit diagnóza HIV pozitivity.

Dobrou zprávou je, že většina potvrzujících vyšetření, která následují po reaktivních testech, má negativní výsledek, což znamená, že testovaná osoba není infikována HIV.

Rychlotest je pouze orientační vyšetření. Při zjištění reaktivního výsledku v rychlotestu je proto nezbytné odebrat žilní krev, kterou pak vyšetří Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS. Vyhodnocení vzorku trvá několik dní. V případě anonymního testování je důležité si pro výsledek přijít osobně v domluveném termínu. Pro všechny případy doporučujeme, abyste poradci poskytli kontakt, například Váš telefon nebo e-mail.

Je důležité, abyste do potvrzení konečného výsledku zabránili případnému šíření HIV infekce, především prostřednictvím sexuálního styku. Je vždy zapotřebí důsledně používat kondom (při styku do pochvy, konečníku i při orálním sexu). Kromě spermatu
a poševních tekutin se může virus HIV přenést krevní cestou (zejména sdílením injekčních jehel, stříkaček a roztoků při užívání drog) nebo mateřským mlékem při kojení. V této době byste neměli být dárci krve.

Pokud by se potvrdilo, že jste HIV pozitivní, je žádoucí se to dozvědět co nejdříve, aby Vám mohla být poskytnuta kvalitní lékařská péče. Ačkoliv je HIV nevyléčitelná infekce, díky rychlému vývoji léků se v současné době HIV pozitivní dožívají stejného věku jako lidé, kteří nejsou nakaženi.

Negativní výsledek rychlotestu je spolehlivý, a proto se nemusí ověřovat. Platí ale, že negativní test je věrohodný, pokud si ho člověk nechá udělat s dostatečným časovým odstupem od chvíle, kdy se setkal s rizikem nákazy. To jsou přibližně tři měsíce

CSAP nove logo

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100
Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpořte nás darem

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.