Mobilní HIV testování (Sanitka z Domu světla)

Aktuální termíny výjezdů testovacích sanitek

Letošní HIV testování v sanitkách bylo výrazně omezeno. Důvodem je zrušení podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Dílky nové dotaci Hlavního města Prahy ve výši 70 000 Kč jsme schopni prozatím zabezpečit mobilní testování alespoň jednou měsíčně, ale pouze v Praze.

PRAHA

sobota
19. května 2018
09:00 → 15:00 hod.Stromovka, běh FUN and RUN, sportovní
akce u příležitosti Dne proti homofobii
a Vzpomínky zemřelých AIDS

Podpořeno:
spol. GILEAD

PRAHAúterý

29. května 2018

16:00 → 19:00 hod.Anděl,

nedaleko AIRbank

Podpořeno:
Hl.m. Praha

Pro další výjezdy sanitek hledáme sponzory.

  • Testování na HIV protilátky je i v sanitce anonymní a bezplatné.
    Je odebírána kapilární krev z prstu
  • Používáme vysoce spolehlivé rychlé testy, které dovážíme přímo od výrobce z Kanady
  • Naše rychlé testy umožňují detekci protilátek z kapilární krve a výsledek je znám v krátké době (cca 2 minuty). V případě použití testů od jiných výrobců pak cca 10 minut.
  • Zájemcům o testování je přidělen číselný kód stejně jako v kamenných poradnách, podle kterého bude posléze sdělen výsledek.
  • Součástí testování je předtestové i potestové poradenství, kdy je zjišťována závažnost a doba rizikového chování a celková motivace k testu na HIV.
  • Potestový pohovor v případě negativního výsledku znamená především připomenout jeho správnou interpretaci (například že negativita neznamená negativitu partnerů a že k nákaze nedošlo před dvěma až třemi měsíci).
  • Reaktivní výsledek neznamená pozitivní výsledek. Pokud test ukáže reaktivní výsledek, je nutné odebrat krev a odeslat ji Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS k detailnímu zkoumání. Pouze na základě konfirmačního testu lze určit diagnózu.
  • Skupiny zájemců s rizikovým chováním testujeme i na syfilis (test indikuje poradce)

Testování realizuje Česká společnost AIDS pomoc, provozovatel Domu světla.

Obrázek č. 17

CSAP nove logo

Podpořte nás!

 

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.