Druhy testů

Test na HIV informuje, zda člověk byl nebo nebyl infikován virem HIV. Detekují se při něm HIV protilátky nebo antigen p24 viru HIV. Většina současných testů využívá obě možnosti. Pokud test zareaguje na přítomnost protilátek nebo antigenu p24, hovoří se o tzv. reaktivitě, a je třeba provést konfirmační test. Ten provádí Národní referenční laboratoř SZÚ v Praze. Až pokud se konfirmačním testem nákaza potvrdí, tak je možné hovořit o HIV pozitivitě. Při vyhledávacím testu totiž může dojít i k tzv. nespecifické protilátkové reakci.

Protilátky se obvykle vytvářejí několik týdnů po nákaze, o několik dní dříve bývá přítomen i antigen p24. Ale až přibližně po 2-3 měsících od posledního rizikového chování lze laboratorním vyšetřením nákazu HIV spolehlivě vyloučit. Do té doby nemusí být HIV infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná, hovoříme o tzv. “imunologickém okénku”. V tomto období je ovšem infikovaná osoba nositelem velkého množství viru HIV. Při nechráněném sexuálním styku, při sdílení injekčních pomůcek a při darování krve v tomto období představuje vysoké riziko pro své okolí. Všechny testy vyšetřují nejen na přítomnost běžného viru HIV-1, ale i na mnohem vzácnější HIV-2.

HIV test je po dostatečné době od rizika jedním z nejspolehlivějších vyšetření. Falešně negativní výsledky se vzácně objevují pouze u osob, které jsou léčeni pro závažné imunologické onemocnění (agamaglobulinémie). Těm doporučujeme, aby se před HIV testem o jeho spolehlivosti poradili se svým ošetřujícím imunologem.

CSAP nove logo

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100

SANITKA

Dílky nové dotaci Hlavního města Prahy ve výši 70 000 Kč jsme schopni prozatím zabezpečit mobilní testování alespoň jednou měsíčně, ale pouze v Praze.


Vinohradská tržnice v Praze,
nedaleko klubů TERMAX, TerMIX a Factory
noc ze soboty 23. na neděli 24.3.
čas: 23:00 - 02:00 hod.
Pozor v neděli 25. března na změnu ze zimního na letní čas, 2:00 → 3:00 hod.

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY

Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.