Mobilní testování na HIV je stále zastaveno, proto letos odhalíme méně HIV pozitivních

Minulý rok bylo v Česku diagnostikováno 254 případů HIV, z nichž 15 % (38 případů) bylo zjištěno v poradnách České společnosti AIDS pomoc a z toho 17 v sanitkách. „Zatímco v roce 2017 měla v tomto období naše organizace již realizováno 556 mobilních testů v sanitkách, z nichž evidujeme 4 záchyty HIV infekce a 9 záchytů syfilidy, letos sanitky České společnosti AIDS pomoc pro nedostatek peněz na rychlotesty nepracují a žádný případ HIV ani syfilis v terénu neodhalily,“ uvedl ředitel Domu světla Jiří Pavlát. V garážích nečinně neparkují jen mobilní testovací poradny Domu světla, ale také sanitka Rozkoše bez rizika.

Nefunkčnost mobilního testování se podle názoru České společnosti AIDS pomoc negativně projeví v počtu diagnostikovaných osob v letošním roce a následně i v prevenci. Lidé s neodhalenou HIV infekcí nezahájí včas léčbu a bohužel mohou nevědomě dál nemoc šířit. Pro bezplatný anonymní HIV test můžete zajet na Moravě do nejbližšího krajského, v Čechách do okresního města do některé z HIV poraden. Výsledek se však nedozvíte za pár minut jako v sanitce, ale až za týden při další osobní návštěvě. Seznam míst, kde se můžete nechat otestovat, najdete na www.hiv-testovani.cz.

Mobilní testování na HIV patří k nejlevnějším a nejúčinnějším způsobům, jak cíleně vypátrat infikované osoby a včas jim zajistit léčbu. Podle údajů SZÚ bylo vloni v Česku realizováno v různých zařízeních celkem 1 360 042 HIV testů s odhalením 254 HIV infekcí - celorepublikově muselo být v průměru na jeden odhalený případ HIV uskutečněno 5354 testů. Přitom jen v nákladech bez lidské práce je oceněn laboratorní HIV test na 300 Kč. Jedno odhalení HIV infekce tak stojí jen v realizaci testů 1,6 milionů korun. Pokud vyčleníme jen mobilní testování, realizoval Dům světla v loňském roce v sanitkách 2502 testů a odhalil 17 případů HIV, pozitivní byl tedy každý 147. test. Rychlotest je navíc levnější než laboratorní test a jeho výsledek je v terénu na počkání. Úsporu a efektivnost mobilního testování tak dokáže vyhodnotit i laik.

Ministerstvo zdravotnictví ČR pro letošní rok finančně nepodpořilo mobilní testování sanitními vozy z programu boje proti HIV/AIDS. Údajně proto, že projekty měly nedostatky a navíc je služba zajištěna i jinými subjekty a v terénu tudíž nechybí. Na dotazy, kde se lze v terénu nechat otestovat na HIV nebo syfilis, neznají však odpověď ve Státním zdravotním ústavu a ani v dotázaných krajských hygienických stanicích - jedná se přitom o organizace, které úřad hlavního hygienika přímo řídí.

Zástupci organizací, realizujících mobilní testování v sanitkách, považují za hlavní důvod současných problémů nedostatky, na které dlouhodobě upozorňovali a varovali před nimi. Jedná se o nesystémovost a neprůhlednost financování prevence HIV, nerespektování vládou schváleného Národního plánu boje proti HIV na léta 2018-2022 a také ignorování doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), a to vše ze strany samotného ministerstva zdravotnictví.

Obrázek č. 138

Podpořte nás!

 

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.