Distribuce PrEP po celé Evropě? Evropský parlament vyzval všechny evropské země, aby zpřístupnily léky k prevenci šíření HIV/AIDS

Pre-expoziční profylaxe (PrEP) je typ antiretrovirové léčby, která je užívána HIV negativními osobami jako „prevence“ nákazy virem HIV. Při pravidelném užívání pak prokazatelně snižuje riziko nákazy o více než 90 %. I navzdory tomu – a také faktu, že paradoxně ruku v ruce se stále kvalitnějšími způsoby léčby v poslední době průběžně stoupá počet nově nakažených – však mnohé evropské země, Českou republiku nevyjímaje, zatím PrEP neschválily jako běžně přístupnou "léčbu" a zájemci si tak přípravek musí hradit sami. Minulý týden proto Evropský parlament přijal usnesení týkající se zpřístupnění PrEP po celé Evropě a zahrnující také témata, jako je boj proti stigmatu spojeného s HIV/AIDS a podpora vzdělávání a zvyšování povědomí o nemoci.

Seb Dance, jeden z europoslanců, který pro přijetí dokumentu hlasoval, pak uvedl, že zlepšení přístupu k tomuto typu léčby napříč celou Evropou by mohlo mít naprosto transformační vliv na životy lidí. „Je důležité, abychom i nadále investovali do výzkumu, abychom dosáhli účinného léčení HIV, ale také abychom zajistili, že léčba, která se ukázala být neskutečně úspěšným preventivním prostředkem, byla přístupná a hlavně finančně dostupná ve všech zemích Evropské unie.“

Co se efektivity PrEP týká, prozatím byly evidovány pouze 4 případy, kdy se muži užívající příslušný přípravek, virem HIV nakazili. Podle organizace The Victorian AIDS Council však toto selhání bylo způsobeno spíše tím, že nakažení přípravek neužívali pravidelně či měli poměr s mužem, u nějž se vyskytuje kmen viru, který je vůči PrEP odolný.

Minulý měsíc přitom Světová zdravotnická organizace doplnila PrEP do seznamu „základních léků“. Zda (a kdy) se stane PrEP součástí zdravotnictví v ČR, však nadále zůstává otázkou. Ačkoliv Česká společnost AIDS pomoc opakovaně apelovala na Ministerstvo zdravotnictví, aby tento způsob prevence před nákazou virem HIV byl běžně dostupný i u nás, vládní orgány se k PrEP zatím staví odmítavě. A to i navzdory skutečnosti, že vyčíslení nákladů na léčbu již nakažených pacientů významně převyšuje náklady, které by s sebou neslo zavedení PrEP jako preventivního opatření…

Zdroj: http://www.lui.cz/co-se-deje/item/10680-distribuce-prep-po-cele-evrope-evropsky-parlament-vyzval-vsechny-evropske-zeme-aby-zpristupnily-leky-k-prevenci-sireni-hiv-aids

CSAP nove logo

Podpořte nás!

 

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.