Distribuce PrEP po celé Evropě? Evropský parlament vyzval všechny evropské země, aby zpřístupnily léky k prevenci šíření HIV/AIDS

Pre-expoziční profylaxe (PrEP) je typ antiretrovirové léčby, která je užívána HIV negativními osobami jako „prevence“ nákazy virem HIV. Při pravidelném užívání pak prokazatelně snižuje riziko nákazy o více než 90 %. I navzdory tomu – a také faktu, že paradoxně ruku v ruce se stále kvalitnějšími způsoby léčby v poslední době průběžně stoupá počet nově nakažených – však mnohé evropské země, Českou republiku nevyjímaje, zatím PrEP neschválily jako běžně přístupnou "léčbu" a zájemci si tak přípravek musí hradit sami. Minulý týden proto Evropský parlament přijal usnesení týkající se zpřístupnění PrEP po celé Evropě a zahrnující také témata, jako je boj proti stigmatu spojeného s HIV/AIDS a podpora vzdělávání a zvyšování povědomí o nemoci.

Seb Dance, jeden z europoslanců, který pro přijetí dokumentu hlasoval, pak uvedl, že zlepšení přístupu k tomuto typu léčby napříč celou Evropou by mohlo mít naprosto transformační vliv na životy lidí. „Je důležité, abychom i nadále investovali do výzkumu, abychom dosáhli účinného léčení HIV, ale také abychom zajistili, že léčba, která se ukázala být neskutečně úspěšným preventivním prostředkem, byla přístupná a hlavně finančně dostupná ve všech zemích Evropské unie.“

Co se efektivity PrEP týká, prozatím byly evidovány pouze 4 případy, kdy se muži užívající příslušný přípravek, virem HIV nakazili. Podle organizace The Victorian AIDS Council však toto selhání bylo způsobeno spíše tím, že nakažení přípravek neužívali pravidelně či měli poměr s mužem, u nějž se vyskytuje kmen viru, který je vůči PrEP odolný.

Minulý měsíc přitom Světová zdravotnická organizace doplnila PrEP do seznamu „základních léků“. Zda (a kdy) se stane PrEP součástí zdravotnictví v ČR, však nadále zůstává otázkou. Ačkoliv Česká společnost AIDS pomoc opakovaně apelovala na Ministerstvo zdravotnictví, aby tento způsob prevence před nákazou virem HIV byl běžně dostupný i u nás, vládní orgány se k PrEP zatím staví odmítavě. A to i navzdory skutečnosti, že vyčíslení nákladů na léčbu již nakažených pacientů významně převyšuje náklady, které by s sebou neslo zavedení PrEP jako preventivního opatření…

Zdroj: http://www.lui.cz/co-se-deje/item/10680-distribuce-prep-po-cele-evrope-evropsky-parlament-vyzval-vsechny-evropske-zeme-aby-zpristupnily-leky-k-prevenci-sireni-hiv-aids

CSAP nove logo

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100

SANITKA

Dílky nové dotaci Hlavního města Prahy ve výši 70 000 Kč jsme schopni prozatím zabezpečit mobilní testování alespoň jednou měsíčně, ale pouze v Praze.


Vinohradská tržnice v Praze,
nedaleko klubů TERMAX, TerMIX a Factory
noc ze soboty 23. na neděli 24.3.
čas: 23:00 - 02:00 hod.
Pozor v neděli 25. března na změnu ze zimního na letní čas, 2:00 → 3:00 hod.

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY

Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.