Díky za podporu EMIS a ECHOES!

Vážení přátelé, na konci ledna skončilo po měsíčním prodloužení online dotazníkové šetření ECHOES (European Community Health Worker OnlinE Survey) pro lidi, poskytující podpůrné služby v oblasti sexuálního zdraví v komunitě mužů, majících sex s muži (MSM). Ve stejných dnech byl, rovněž po měsíčním prodloužení, ukončen průzkum EMIS (European MSM Internet Survey) – online dotazníkové šetření o zdraví a preferencích MSM. Oba výzkumy patří do skupiny ESTICOM (European Surveys and Training To Improve MSM Community Health), zdravotního programu Evropské unie a uzavírá je ještě třetí modul, kterým je tréninkový program pro osoby, zabývající se zdravím komunity MSM. Výsledky obou výzkumů budou využity a zohledněny v tomto tréninkovém programu v každé ze zúčastněných zemí, což zaručí vznik takového školícího programu, jenž bude odrážet skutečné potřeby komunity MSM v dané zemi. Celý projekt řídilo konsorcium 9 evropských organizací, vedených Institutem Roberta Kocha v Berlíně (Německo).

Výzkum EMIS navázal na stejné šetření, jež proběhlo v roce 2010, a mnozí z Vás si na něj jistě vzpomenou, a byl rozšířen o některé nové aspekty, např. o PrEP (Pre-expoziční profylaxi), chemsex či o aspekty duševního zdraví.

První výsledky budou prezentovány na setkání odborníků na konci dubna letošního roku. ČSAP zde bude mít svého zástupce, takže vás budeme zavčas informovat. Konečná zpráva by měla být vydána v první části roku 2019.

Děkujeme, že jste byli s námi součástí něčeho obrovského! Děkujeme v první řadě Vám všem, kdo jste dotazníky vyplnili a aktivně jste tak přispěli k realizaci tohoto významného projektu. Sluší se poděkovat i všem partnerům, bez nichž bychom našimi omezenými silami a možnostmi v ČSAP nebyli schopni takovou velkou věc za celou Českou republiku uřídit. Naše poděkování si v této souvislosti zaslouží zejména manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR. Řada našich partnerů nám pomohla s tím nejdůležitějším, což byla propagace. Zde bychom rádi vyslovili naše díky zejména portálu iBoys.cz a spolku Prague Pride. V neposlední řadě děkujeme i dalším subjektům, jednotlivcům a dobrovolníkům za různou formu a míru pomoci!

V Praze 11. února 2018

Mgr. Tomáš Rieger

místopředseda ČSAP

CSAP nove logo

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100
Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpořte nás darem

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.